ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ | de 6 a 16 anys

Programació-Construcció drons i robots (amb tablets i equip LEGO)·Ordre en el procés de disseny·Construïr i mecanitzar motors/engranatges/politges·Pensamentcomputacional·Piscina

(de 6 a 16 anys)

 KINOBS Instal.lació

De 09h a 17h

245 €