ESCOLA FUTBOL | de P4 a 2n Prim

Familiaritzar-se, perfeccionar i desenvolupar fonaments tècnics i tàctics del futbol, individuals i col·lectius · Aprenentatge d’habilitats
motrius · Piscina diària · Competicions diàries i Partits.

(de P4 a 2n Prim.)

KINOBS Instal.lació (Camps Gespa Artificial)

De 09h a 17h

162,35 €